Welcome to Our Community Blog to enjoy old memories including beautiful scenes, some spiritual articles and some highlights of our mother land India.

Friday, April 20, 2018

ભાટીયા સમાજ"નાં સમાચાર "

ભાટીયા સમાજ"નાં સમાચાર ""ભાટીયા સમાજ" નાં દરેક ભાઈઓ તથા બહેનો ને આ સમાચાર આપતા અમને બહુ આનંદ થાય છે કે આપણાં સમાજ નું લિસ્ટીંગ (CommuTree) નામનીં એન્ડ્રોઇડ અને આઇફોન એપ્લિકેશન માં થઇ ગયું છે... (CommuTree) એપ્લિકેશન માં આપણે બધા પોતપોતાની વિગતો એડ કરી સકશું જેમ કે આપણાં માતા-પિતા, દાદા-દાદી, નાના-નાનીં, ગામ, નુખ, બ્લડ ગ્રુપ, પત્ની-સંતાનો, નાં નામ, જન્મ તારિખ અને અન્ય વિગતો..., જેથી કરીને આપણાં પરિવાર અને વડિલો નીં વિગતો નાં આધારે આપણાં પરિવાર નોં કે વડિલો નોં (આંબો) જાતે બનીં જશે. આ એપ્લિકેશન મારફત આપણે એકબીજા ને સમાજ નાં દરેક સારા-માઠા સમાચાર (જેમ કે જન્મ પ્રસંગ, લગ્ન-સગાઇ, મરણ-સાદડી વગેરે..) એક સિંગલ કલિક મા મોકલાવી શકશું... અને આ એપ માં આપ આપણાં સમાજ ના લગ્ન વિશયક પાત્રો પણ જોઇ શકસો... આ એપ્લિકેશન એન્ડ્રોઇડ તથા આઇફોન નાં પ્લેસ્ટોર માં ઉપ્લબ્ધ છે અને એ તદ્દન નિશુલ્ક છે... આશા છે કે આ પ્રયાસ ને આપણેં બધા આનંદ પુવૅક વધાવશું... આ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા ક્લીક કરો www.cmtree.in/AD.htm અથવા ગુગલ પ્લે સ્ટોર કે એપલ ના એપ સ્ટોર પર "CommuTree" સર્ચ કરીને ડાઉનલોડ કરો અથવા 022-62116616 પર મિસકોલ આપો. .......

Tuesday, November 14, 2017

List of Indian independence activists

List of Indian independence activists

From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a listing of people who campaigned against or are considered to have campaigned against colonial rule on the Indian sub-continent.
The Indian independence movement consisted of efforts by individuals and organizations from a wide spectrum of philosophies to obtain political independence from British, French and Portuguese rule through the use of a variety of methods.
Post-Independence, "Freedom fighter" is an officially-recognised category by the Indian government covering those who took part in the movement; people in this category (can also include dependant family members)[1] get pensions and other benefits like special railway counters.[2]

Activists[edit]

NameBirthDeathActivitySource
Maruthanayagam17251764Fought with British troops on Madurai Fort in 1764
Puli Thevar17151767Involved in a vendetta with the Nawab of Arcot who was supported by the British. Later rebelled against the British in the late 1750s and early 1760s
Maruthu Pandiyar1748 & 17531801First to issue a proclamation of independence from the colonial British rule from Trichy Thiruvarangam Temple, Tamil Nadu
V. O. Chidambaram Pillai18721936He launched the first indigenous Indian shipping service between Tuticorin and Colombo with the Swadeshi Steam Navigation Company, competing against British ships
Subramania Bharati18821921wrote many fiery songs kindling patriotism and nationalism during Indian Independence movement
Alluri Sitarama Raju18971924Leader of the Rampa Rebellion of 1922-1924
Bhagat Singh19071931Worked with several revolutionary organisations and became prominent in the Hindustan Republican Association (HRA)
Shambhu Dutt Sharma19182016Joined quit India movement in 1942. Hon. General Secretary of GSB (Gandhian Satyagraha Brigade). Founder of Transparency International India. Sharma's team was known as Gandhian Seva Brigade. Against corruption in present day India
Tanguturi Prakasam18721957Tanguturi Prakasam Pantulu (23 August 1872 – 20 May 1957) was an Indian politician and freedom fighter, chief minister of the Madras Presidency, and subsequently became the first chief minister of the new Andhra state, created by the partition of Madras State along linguistic lines. He was also known as Andhra Kesari (Lion of Andhra). The Andhra Pradesh government issued G.O on 10 August 2014 declaring his birth anniversary a state festival.
Khudiram Bose18891908The Muzaffarpur killing, One of the youngest revolutionaries in the India. At the time of his hanging, he was 18 years, 8 months 8 days old
Chandra Shekhar Azad1906193123 July 1906 – 27 February 1931), popularly known as Azad ("The Free"), was an Indian revolutionary who reorganised the Hindustan Republican Association under its new name of Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) after the death of its founder, Ram Prasad Bismil, and three other prominent party leaders, Roshan Singh, Rajendra Nath Lahiri and Ashfaqulla Khan.
Chittaranjan Das18691925founder of Swaraj party in Bengal, leader in Non-cooperation Movement from Bengal
Komaram Bheem19011940Komaram Bheem (22 October 1901 – 8 October 1940) was a tribal leader who fought against the Asaf Jahi Dynasty for the liberation of Hyderabad. Komaram Bheem openly fought against the ruling Nizam government in a guerrilla campaign. He defied courts, laws, and any other form of Nizam authority, living off the sustenance of the forest. He took up arms against Nizam Nawab's soldiers, and fought Babi Jhari until his last breath. His life history was written originally by the comrade leader of Telangana Rebellion, Puchalapalli Sundariah.
Ram Prasad Bismil18971927Kakori conspiracy
Udham Singh18991940Shooting in Caxton Hall
Hemu Kalani19231943Sabotage of railway track
Ashfaqulla Khan19001927Kakori conspiracy
Sachindra Bakshi19041984Kakori conspiracy
Manmath Nath Gupta19082000Kakori conspiracy
Vasudev Balwant Phadke18451883Deccan Rebellion
Anant Laxman Kanhere18911910Shooting of British officer Jackson
Vanchinathan18861911Shooting of British Collector/District Magistrate Robert William Escourt Ashe
Krishnaji Gopal Karve18871910Shooting of British officer Jackson
Ganesh Damodar Savarkar18791945Armed movement against the British
Vinayak Damodar Savarkar18831966Father of Hindu Nationalism Was jailed at Cellular Jail in 1911
Bagha Jatin18791915The Howrah-Sibpur conspiracy case, Indo-German Conspiracy
Batukeshwar Dutt19101965Central Assembly Bomb Case 1929
Sukhdev Thapar19071931Central Assembly Bomb Case 1929
Shivaram Rajguru19081931Murder of a British police officer J. P. Saunders
Roshan Singh18921927Kakori conspiracy, Bamrauli Action
Pritilata Waddedar19111932Pahartali European Club attack
Jatindra Nath Das19041929Hunger strike and Lahore conspiracy case
Durgawati Devi19071999Running the bomb factory 'Himalayan Toilets'
Bhagwati Charan Vohra19041930Philosophy of the Bomb
Madan Lal Dhingra18831909Assassination of Curzon Wyllie
Alluri Sitarama Raju18971924Rampa Rebellion of 1922
Kushal Konwar19051943Train sabotage at Sarupathar
Surya Sen18941934President of Indian National Congress Chittagong Branch, mastermind of Chittagong armoury raid
Ananta Singh19031979Chittagong armoury raid
Ganesh Ghosh19001994Chittagong armoury raid
Sri Aurobindo18721950Alipore bomb case
Rash Behari Bose18861945Indian National Army
Ubaidullah Sindhi18721944Silk Letter Conspiracy
Lokenath Bal19081964Chittagong armoury raid
Jogesh Chandra Chatterjee18951969Kakori conspiracy
Baikuntha Shukla19071934Assassination of Phanindra Nath Ghosh, a government Approver
Ambika Chakrabarty18921962Chittagong armoury raid
Badal Gupta19121930Attack at Writers Building
Dinesh Gupta19111931Attack at Writers Building
Benoy Basu19081930Attack at Writers Building
Rajendra Lahiri19011927Kakori conspiracy
Barindra Kumar Ghosh18801959Alipore bomb case
Prafulla Chaki18881908The Muzaffarpur killing
Ullaskar Dutta18851965Alipore bomb case
Bhupendra Kumar Datta18921979Member of Anushilan Samiti
Ramesh Chandra Jha19251994Sugauli police station robbery
Hemchandra Kanungo18711951Alipore bomb case
Basawon Singh (Sinha)19091989Lahore conspiracy case
Bhavabhushan Mitra18811970Ghadar Mutiny
Bina Das19111986Attempted to assassinate the Bengal Governor Stanley Jackson
Kalpana Datta19131995Indian Independence Movement, also part of the Chittagong armoury raid planning
Kartar Singh Sarabha18961915Most famous accused in the Lahore conspiracy trial
Shyamji Krishna Varma18571930Founded the Indian Home Rule Society, India House and The Indian Sociologist in London.
Subhas Chandra Bose18971945Founder of the Indian National Army. He also collaborated with the Nazis.
Binod Bihari Chowdhury19112013Chittagong armoury raid
Bhupendranath Datta18801961Indo-German Conspiracy, member of Anushilan Samiti
Amarendranath Chatterjee18801957Indo-German Conspiracy
Atulkrishna Ghosh18901966Indo-German Conspiracy
Subodh Roy19162006Chittagong armoury raid, Tebhaga movement
Maulvi Liaquat Ali18121892Captured Khusro Bagh in Allahabad and declared "independence" of India
Gopaldas Mavji Purecha Als. Manvendranath Azad19141982Pioneering the Non-Cooperation Movement and Quit India Moment,1942 Planted Bomb in Military Camp at Pune,Arrested by British Police and were convicted by court
Asaf Ali18881953Indian national movement
Mohandas Karamchand Gandhi18691948Was the preeminent leader of the Indian independence movement in British-ruled India. Employing nonviolent civil disobedience, Gandhi led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. He is also known The Father of The Nation
Jawahar Lal Nehru18891964First prime minister of India, a paramount leader of Indian independence under the tutelage of M.K.Gandhi
S. Satyamurti18871943Mayor of Madras, President of the Madras District Congress Party Committee, Advocate of the High Court of Madras, Senior Advocate of the Federal Court of India, Deputy leader of the Congress party, Member of the Indian Legislative Assembly[3]
Shaukat Ali18731938He had taken birth in 1873 in Rampur state which is now famous city of Uttar Pradesh. He had completed his education from Aligarh Muslim University.Shaukat Ali served in the civil service of the United Provinces of Oudh and Agra from 1896 to 1913 for 17 years in British India. Maulana ,"Shaukat Ali", his brother "Mohammad Ali" and their mother "Bi Amman", has played a incredible role in the freedom movement of India against the British Imperialism.These brave freedom fighters were unmitigated champions of Hindu-Muslim unity who endorsed the Hindus and the Muslims to fight together in the struggle for independence from the British forgetting their religious feelings and thinking only they are Indians,they were the ambassadors of Hindu-Muslim Unity.They were arrested and imprisoned from 1921 to 1923 for his support to Mahatma Gandhi and the Indian National Congress during the Non-Cooperation Movement (1919–1922).[4]
Sushila Chain Trehan19232011Leading member of Arya Samaj who fought for women's rights

References[edit]